Chúng ta đều biết rõ nghe và nói được tiếng Anh sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho công việc và tương lai của bạn và gia đình bạn.

Trong cuộc sống càng bận rộn và nhiều cạnh tranh, làm sao bạn đầu tư vào lãnh vực này khôn ngoan hơn? Đó chính là giải pháp mà chúng tôi sẽ đem đến tận tay bạn. Bạn sẽ được luyện nghe và nói từng âm, chữ, câu trong từng hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Phương pháp NST có một không hai, rất hiệu quả và bảo đảm bạn sẽ nghe và nói được tiềng Anh trong một thời gian ngắn. Lớp mới bắt đầu hàng tháng. Xin liên lạc Vĩnh 0902 796 118 để biết thêm chi tiết.