12BET Dự Đoán :
ĐỘI NHÀ THẮNG : 22%
HÒA : 32%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 44%

Tip Miễn Phí :
Cược Chấp Handicap 0.5 , Chọn Greece

Over/Under 2-0, Chọn under

Tỷ Lệ Cược Mở 12BET :
Latvia Chấp 0.5 2.130 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 1 Triệu 130
Greece 1.800

Latvia 2.0 1.930 Bạn Cược 1 Triệu – Thắng 930
Greece U 1.970