Thương cho ông


Thương cho ông bố làm to

Của biếu của đút của cho đầy nhà

Của tràn sang túi cậu ba

Ăn chơi xả láng tiêu pha tự mình

Xe máy đập hộp mới tinh

Ka ra… nhạc nhảy xập xình thâu đêm

Hết tiền giả bộ dịu êm

“Ba bô” hiểu ý dúi thêm mấy tờ

Ham chơi trốn học bỏ giờ

Tụm năm tụm bảy phất phơ bụi đời

Ở ăn mọi chốn mọi nơi

Xì ke ma tuý gặp thời tiến công

Tiền tỷ thiêu đốt như không

Nhà lầu xe máy trôi sông bao giờ

Căn bệnh thế kỷ đang chờ

Mau mau tỉnh ngộ kẻo vơ vào mình

(Thơ Nguyễn Hữu Xuy

Năm 2000)