Khuyến mại mua vé xa ngày
Giai đoạn xuất vé: Từ 01/07/2011 đến 31/03/2012

Từ
Đến
Giá hai chiều
Loại giá
Ngày bay
Hà Nội
Yangon
99USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Yangon
99USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Guangzhou
119USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Guangzhou
119USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Kunming
119USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Hongkong
199USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Hongkong
199USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Beijing
249USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Beijing
199USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Shanghai
249USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Shanghai
249USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Taipei
399 USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Taipei
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Kaohsiung
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Kaohsiung
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Tokyo
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Tokyo
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Osaka
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Osaka
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Fukoka
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Fukoka
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Nagoya
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Nagoya
399USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Melbourne
599USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Melbourne
599USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Sydney
599USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Sydney
599USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/09/2011
Hà Nội
Paris
699USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/03/2012
TP.Hồ Chí Minh
Paris
699USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/03/2012
Hà Nội
Frankfurt
699USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/03/2012
TP.Hồ Chí Minh
Frankfurt
699USD
Siêu tiết kiệm
Từ 01/03/2012

 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.


Khuyến mại từ Việt Nam đi Moscow
Giai đoạn xuất vé: Từ 05/08/2011 đến 31/03/2012

Từ
Đến
Giá hai chiều (USD)
Loại giá
Ngày bay
Hà Nội
Moscow
625 USD
Tiết kiệm linh hoạt
05/08/2011-31/03/2012
TP.Hồ Chí Minh
Moscow
725 USD
Tiết kiệm linh hoạt
05/08/2011-31/03/2012


 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.


Khuyến mại từ TP. Hồ Chí Minh đi Hong Kong
Giai đoạn xuất vé: Từ 15/07/2011 đến 31/10/2011

Từ
Đến
Giá hai chiều (USD)
Loại giá
Ngày bay
TP.Hồ Chí Minh
Hong Kong
185 USD
Tiết kiệm
15/07/2011-28/08/2011; 05/09/2011-31/10/2011


 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
Khuyến mại Việt Nam - Nhật Bản
Giai đoạn xuất vé: Từ 06/07/2011 đến 20/12/2011

Từ
Đến
Giá hai chiều (USD)
Loại giá
Ngày bay
TP.Hồ Chí Minh
Tokyo
495 USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-20/12/2011
TP.Hồ Chí Minh
Osaka
495 USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-20/12/2011
TP.Hồ Chí Minh
Fukoka
495USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-20/12/2011
TP.Hồ Chí Minh
Nagoya
495USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-20/12/2011
Hà Nội
Tokyo
615 USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-30/09/2011
Hà Nội
Osaka
615 USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-30/09/2011
Hà Nội
Fukoka
615USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-30/09/2011
Hà Nội
Nagoya
615USD
Tiết kiệm
15/07/2011-05/08/2011; 19/08/2011-17/09/2011; 28/09/2011-30/09/2011


 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng


Khuyến mại từ TP.Hồ Chí Minh đi Thượng Hải
Giai đoạn xuất vé: Từ 07/06/2011 đến 30/09/2011

Từ
Đến
Giá hai chiều (USD)
Loại giá
Ngày bay
TP.Hồ Chí Minh
Shanghai
415 USD
Tiết kiệm linh hoạt
07/06/2011-30/08/2011; 04/09/2011-30/09/2011
TP.Hồ Chí Minh
Shanghai
355 USD
Tiết kiệm
07/06/2011-30/08/2011; 04/09/2011-30/09/2011


 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.Khuyến mại từ Việt Nam đi Australia

Giai đoạn xuất vé: Từ 01/07/2011 đến 30/09/2011

Từ
Đến
Giá hai chiều (USD)
Loại giá
Ngày bay
TP.Hồ Chí Minh
Sydney
625 USD
Tiết kiệm
01/07/2011-07/07/2011; 01/08/2011-30/09/2011; 17/10/2011-31/12/2011
TP.Hồ Chí Minh
Melbourne
625 USD
Tiết kiệm
01/07/2011-07/07/2011; 01/08/2011-30/09/2011; 17/10/2011-31/12/2011
Hà Nội
Sydney
625USD
Tiết kiệm
01/07/2011-07/07/2011; 01/08/2011-30/09/2011; 17/10/2011-31/12/2011
Hà Nội
Melbourne
625USD
Tiết kiệm
01/07/2011-07/07/2011; 01/08/2011-30/09/2011; 17/10/2011-31/12/2011


 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

************************************************** ***********
HANOI AIR SERVICE
Nguyen Dieu Thuy
Tel: 37368276/77
Mobile : 0989.264.959
Email: hanoi_service_air@yahoo.com