Đây là phần mềm chuyên dùng để viết tiếng Trung
Các bạn có thể download tại đây
Chúc các bạn học tốt.