Thư viện NET (miễn phí Lưu ý Edition). 17.5.3988Thư viện NET (miễn phí Lưu ý Edition). Là một ghi chú cá nhân và hệ thống quản lý thông tin, Nó cho phép bạn lưu trữ tất cả các ghi chú và thông tin của bạn trong một phác thảo dễ sử dụng, Làm tìm kiếm dữ liệu của bạn dễ dàng hơn và thuận tiện quản lý, nhanh hơn và chính xác , đơn giản và linh hoạt sao lưu, rõ ràng hơn và giao diện trực quan. Các tính năng:. Nhiều mở cùng lúc (không giới hạn Cơ sở dữ liệu và các nút), Full-Các Text Editor (siêu liên kết, bảng biểu, hình ảnh, và hỗ trợ các đối tượng OLE ... và nhiều hơn nữa cơ sở dữ liệu, Tùy / Merge / Move / Bảo vệ / Bookmark / In các nút ... và nhiều hơn nữa., xuất nhập khẩu nút thông tin từ / tới xml / txt / file rtf., xuất nhập khẩu lưu ý các thông tin từ / tới txt / rtf / htm / MHT / doc / xml / odt / pdf / XPS tập tin. , đầy đủ văn bản Tìm kiếm (Google, như tìm kiếm, ví dụ: aa bb cc, "aa bb" cc)., hoàn toàn hỗ trợ Unicode, kéo và thả ở mọi nơi, Lịch sử chuyển hướng ... và nhiều hơn nữa, miễn phí, đơn giản và độc [(! 0)] Yêu cầu: Net Framework 2.0 hoặc [cao hơn (4)]
download ở đây .
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/57