Tui gặp mốt số vấn đề như thế này, anh em cao thủ nào biết xin chỉ giáo: em đang xài 3G của Vina, chẳng hiểu sao khi vô internet bằng Opera chậm vô cùng, có khi ko vô được, thử nghiệm với LG xài EDGE tốc độ ngàng bằng có khi ko bằng người ta, còn khi dùng trình duyệt của Nokia thì lại nhanh, khi kết nối với máy tính bằng Bluetooth để vô internet thì tốc độ cũng khá nhanh, còn khi kết nối bằng Cable USB thì tốc độ nhanh như wifi, chẳng hiểu sao nữa, nhằm khi 3G lên 3.5G luôn khi kết nối bằng USB
Anh em nào sử dụng qua xin chỉ giáo!
Em đang xài Nokia 6220 Classic