AFU Plugins 30214-1141Trả lời tự động đã được thực hiện để làm việc với các plugin bổ sung. Một số tính năng bổ sung bao gồm trong này là: 1. Một "đăng ký qua email 'kịch bản để người dùng có thể thêm hoặc loại bỏ chính mình tự động từ danh sách của bạn bằng cách gửi một email. 2. Một kịch bản hợp nhất cho phép bạn tải lên các dấu phẩy và ống dẫn tập tin văn bản được giới hạn và hợp nhất các lĩnh vực của họ với cơ sở dữ liệu của bạn AutoFollowUp. 3. Một danh sách gửi thư kịch bản cho phép bạn gửi đến tất cả người dùng kiểm tra 'thêm vào danh sách gửi thư "hộp kiểm tra ở AutoFollowUp của bạn hình thức. Các mã này bổ sung giúp làm cho AFU một trong những kịch bản bán chạy nhất trên trang web của chúng tôi! Mua nó ngày hôm nay Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1172