Giá cực sóc

Vien thong A danh co hoi dac biet cho cac fan Iphone:
Chi can tra truoc 6.999 trieu dong va tra gop so tien con lai moi thang, ban se so huu ngay iPhone 4 (16 GB vaÌ 32 GB).


Con chan chu gi nua, hay vao website Vi


n Thông A đt mua online hoac den truc tiep sieu thi de mua.Đặc biệt mua online Tặng Miếng Dán Màn Hình

Giá : 16G 16,999,000 VNĐ - 32G 19,399,000 VNĐ
Thông tin chi tiết:
Apple iPhone 4 White 16 GB, Quốc tế | Viễn Thông A 4 White 16 GB, Quốc tế