Công chứng tại nhà - Rút ngắn thời gian cho quý khách hàng, hiệu qua công việc cao hơn so với công chứng tại các văn phòng công chứng trên toàn quốc. Sau khi nhận cuộc gọi yêu cầu dịch thuật công chứng của khách hàng, Babylon Law Firm sẽ cử nhân viên chuyên môn tư vấn và biên soạn hợp đồng công chứng, Với phương châm mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ Babylon Law Firm.
Babylon Law Firm đã thực hiện dịch thuật công chứng sau:
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán cho thuê nhà đất và các tài sản khác...
- Công chứng hơp đồng vay tiền, cầm cố thế chấp tài sản....
- Chứng nhận Di chúc, phân chia-từ chối-khai nhận thừa kế.
- Chứng nhận hợp đồng kinh tế thương mại đầu tư, kinh doanh.
- Chứng nhận hợp đồng ủy quyền.
- Chứng nhận tất cả các việc công chứng,hợp đồng giao dịch khác theo yêu cầu.
- Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, cho thuê nhà;
- Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hoặc không có tài sản gắn liền với đất;
- Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, cho thuê bằng tài sản khác;
- Công chứng các văn bản thoả thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản;
- Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng vay tiền;
- Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh;
- Công chứng hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền;
- Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng;
- Công chứng di chúc, lưu giữ di chúc;
- Các việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác……

Đến với Babylon Law Firm, quý khách hàng được yên tâm về phong cách phục vụ chu đáo, thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách hàng công chứng tại nhà.
Sự hài lòng của Quý khách hàng là mục tiêu phục vụ của Babylon Law Firm chúng tôi.

Tab: cong chung tai nha, dich thuat cong chung, dich vu cong chung tai nha, dich vu cong chung tai nha