PC tươi 1.2yPC tươi giúp bạn, để tối ưu hóa Windows của bạn một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ quản lý dịch vụ và các chương trình tự khởi động. Ngoài ra nó có thể kích hoạt tính năng hiệu suất và điều chỉnh cài đặt giống như các chuyên gia Windows. Các thiết lập được trình bày rất rõ ràng. Như một phần thưởng bạn nhận được một tối ưu hóa ram và một chế độ quyền lực, làm tăng hiệu suất thời gian chạy của chương trình được định nghĩa
. Hơn nữa bạn có được một hệ thống chống phân mảnh và tổng quan về một mô-đun.

Như vậy PC tươi (www.abelssoft.net) cung cấp tất cả những điều mà bạn cần để tối ưu hóa. Có gì mới trong phiên bản này : Windows Optimierung leicht gemacht. Verwaltung von und Diensten Autostart-Programmen. Aktivierung von Leistungseinstellungen Anpassung und und der des Aussehens Funktionalität des Betriebssystems một Bedürfnisse eigene. uvm .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/728