“ VAY VỐN KHÔNG KHÓ. CẦN TIỀN LÀ CÓ”
Hiện nay mình đang làm việc tại Công ty tài chính, hỗ trợ cho vay vốn ngân hàng. Anh/Chị và các bạn có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với mình nhé.
-----------------------0----------------------------
Chuyên viên tín dụng: LÊ HỒNG NGA
Mobile : 097.442.1887
[/SIZE][/FONT][/COLOR]