Đây là phần mềm EZpinyin để học phát âm các mẫu tự tiếng Hoa.
Download tại đây.
Chúc các bạn học tốt.