Mở TK vàng, dầu, forex ko phí, spread 1-2pip
Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch vàng nhưng phần lớn thì các sàn trong nước đều lấy phí giao dịch commission từ 1 – 5 điểm chênh lệch mua bán cũng 3 – 5 điểm
Điều nầy rất khó khăn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
Các sàn quốc tế thì không có commission nhưng chênh lệch mua bán cũng rất cao,
Thường từ 3- 5 điểm, chỉ có giao dịch tại: .http://www.vangquocte.org
Mới theo giá gốc của TT thế giới, không có phí commission, chênh lệch từ 1-2 điểm
Thủ tục mở TK cũng đơn giản
Tham khảo giao dịch tại: .http://www.vangquocte.org
hoặc liên hệ với mình, email: vangquocte100@gmail.com