Luận văn, Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận, Http://tailieudientu.net

77.
[Luận án tiến sĩ]Z77 đầu tư và phát triển các khu kinh tế quốc phòng ở Việt Nam hiện nay
78.[Luận án tiến sĩ]Z78 đề xuất các giải pháo đổi mới quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Vn
79.[Luận án tiến sĩ]Z79 định hướng đổi mới dtpt csht phục vụ sản xuất công nghiệp nước ta trong thời kỳ cnh-hdh
80.[Luận án tiến sĩ]Z80 đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước vn hiện nay
81.[Luận án tiến sĩ]Z81 đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
82.[Luận án tiến sĩ]Z82 đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố hà nội
83.[Luận án tiến sĩ]Z84 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại nhà nước Vn hiện nay
84.[Luận án tiến sĩ]Z85 giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở vn
85.[Luận án tiến sĩ]Z86 giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tai ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam
86.[Luận án tiến sĩ]Z87 giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Vn hiện nay
87.[Luận án tiến sĩ]Z88 giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Vn
88.[Luận án tiến sĩ]Z89 giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh vn đến năm 2010
89.[Luận án tiến sĩ]Z90 giám sát giao dịch chứng khoáng trên thị trường chứng khoáng VN
90.[Luận án tiến sĩ]Z91 hàng không việt nam định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế
91.[Luận án tiến sĩ]Z92 hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số kinh tế việt nam
92.[Luận án tiến sĩ]Z93 vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong cơ chế thị trường vào tổng công ty điện lực Việt Nam
93.[Luận án tiến sĩ]Z94 vận dụng 1 số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các dn công nghiệp vn
94.[Luận án tiến sĩ]Z95 vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
95.[Luận án tiến sĩ]Z96 ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoáng vn