Quay phim kỹ thuật số : máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ đẹp
@ Tổ chức tại gia đình : chi phí 600.000 , Tổ chức tại nhà hàng : chi phí 800.000
@ Biên tập kỹ nội dung & Dựng phim có chọn lọc & Lồng nhạc phù hợp

@ Khuyến mãi tặng phiên bản DVD & Giao nhận tại nhà


Cần biết thêm thông tin xin liên hệ Hiếu Đạt : 0958.386.786 - 0122.471.3369
Cảm ơn Quý khách đã xem tin (http://www.hieudat.tk)