CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
--------------------------

Số: /GDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
V/v: Đào tạo “Văn hóa doanh nghiệp”
Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2008

Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Trong 10 năm trở lại đây, người ta bắt đầu nói nhiều đến “văn hoá doanh nghiệp”, “văn hoá doanh nhân”, “đạo đức kinh doanh”… Tên gọi có thể khác nhau, nhưng chung quy lại là các giá trị vô hình làm nên sự thành - bại của một doanh nghiệp. Văn hoá, cũng như văn hoá doanh nghiệp vốn là một khái niệm rộng, nhưng suy cho cùng nó được quyết định bởi sự tài ba của nhà lãnh đạo cũng như ý chí của các thành viên trong doanh nghiệp. Như vậy, để tạo ra nét văn hoá đặc trưng cho doanh nghiệp, trách nhiệm thuộc về cả cá nhân nhà lãnh đạo và tập thể thành viên của doanh nghiệp. Trong đó, nhà lãnh đạo đóng vai trò xác lập nên bản sắc văn hoá, các thành viên có nghĩa vụ vun đắp và quảng bá để đặc trưng văn hoá của doanh nghiệp mình có sức sống bền vững trong cộng đồng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khoá đào tạo: "VĂN HÓA DOANH NGHIỆP"
Đối tượng tham gia : Lãnh đạo nhóm hoặc tổ chức, Các trưởng, phó phòng trong Doanh nghiệp, Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Thời gian đào tạo : 3 ngày
Học phí : 1.500.000đ (bao gồm cả tài liệu, học liệu và teabrek giữa giờ)
Địa điểm học : 554 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
1-Số 26-Hoàng Diệu-P10-Phú Nhuận-TP Hồ Chí Minh
2-HT Học viện Hành chính Quốc gia-số 10 - đường 3/2-P12 - Quận 10- TP Hồ Chí Minh
Giảng viên dự kiến:
- GS.TS Đinh Xuân Dũng - Ban Tuyên giáo TW.
- GS.TS Hoàng Vinh - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- PGS.TS Bùi Tiến Quý - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- PGS. TS Phạm Duy Đức - Viện Văn hóa phát triển.
- PGS.TS Trần Kim Đỉnh - Đại học Quốc Gia Hà Nội


Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 66 715 817 - (08) 7300 7830 Fax: (08) 7300 7831
Hotline : 0907208285 – (24/24) (Gặp Mrs. Duyên)

Website:daotaonganhan.com - Email: daotaoxuyenviet@gmail.com
Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của
Bộ KHĐT:www.mpi.gov.vn;
Bộ xây dựng http://www.moc.gov.vn
Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thâu, quản lý dự án, giám sát thi công trình, kỹ sư định giá tại Doanh nghi ệp,/ đơn vị tại địa phương. Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu t ư.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.


Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VT- ITB
K/T GIÁM ĐỐC
P.GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đào Xuân Dũng"Đào Tạo Nghiệp Vụ Đấu Thầu tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Sư Định Giá tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Việt Nam Và Quốc Tế Được Áp Dụng tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Marketting Bán Hàng Chuyên Nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo “Kiểm Soát Nội Bộ” tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Ngắn Hạn tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Các Lớp Thi Lấy Bằng Lái Xe Môtô tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Khoá Học Quản Trị Điều Hành Sản Xuất tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu” tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghệ Thuật Giao Tiếp Đỉnh Cao Và Năng Lực Gây ảnh Hưởng Tối Đa tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Tổ Chức Văn Phòng Và Soạn Thảo Văn Bản tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghiệp Vụ Soạn Thảo Văn Bản, Hành Chính, Văn Phòng Và Văn Thư Lưu Trữ
tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Các Lớp Thi Và Cấp Chứng Chỉ Tin Học, Ngoại Ngữ Hàng Tuần tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lãnh Đạo Doanh Nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Về Kỹ Năng Thuyết Trình tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp An Toàn Trong Lao Động tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Trị Kho Hàng tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Phòng Ngừa Sai Phạm Quyết Toán Kế Toán Thuế tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Bồi Dưỡng Ngắn Hạn Về Kỹ Năng Hành Chính tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Kỹ Năng Quản Trị Doanh Nghiệp Hiện Đại tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Kỹ Năng Lãnh Đạo & Quản Lý Doanh Nghiệp Hiện Đại tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm”
Team Building
tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Phong Thuỷ Trong Bất Động Sản tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Quản Lý tại TP HCM, Hà Nội, Đào tạo lớp đào tạo quản lý dự án đầu tư tại TP HCM, Hà Nội, "


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
KHOÁ ĐÀO TẠO


“Kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn OECD”
Tên đơn vị:............................................. .................................................. ..............................
Ðịa chỉ: .................................................. .................................................. ..............................
Ðiện thoại: ...............................Fax:............... ..........Email: ..................................................
Người liên hệ:............................................. .... Chức vụ:............................................. ..........
Ðăng ký danh sách học viên tham dự
STT
Họ tên học viên
Chức danh

ĐT

Đơn vị

Ghi chú

1
2
3
4
5
…………
…………….
Ghi chú:
- Khai giảng: 8h30 ngày 15/10/2008
- Quý đơn vị có nhu cầu tham gia khóa học, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức và đăng ký chậm nhất trước khi khóa học diễn ra 3 ngày (nhận đăng ký qua điện thoại, fax).
Ngày ......... tháng ........ năm 2008
THỦ TRƯỞNG ÐƠN VỊ
(Ký tên & đóng dấu)