CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, Tp.HCM
Tel: (08) 66 715 817 - (08) 7300 7830 -0907208285 (Gặp Mrs Duyên)
Website:daotaonganhan.com
Fax: (08) 7300 7831– Email: Daotaoxuyenviet@gmail.com
-----------------------------
THÔNG BÁO
Về việc Đào tạo “Kiểm soát nội bộ”

Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO - Tổ chức thương mại lớn nhất thế giới . Thời cơ vàng và vận hội mới mở ra với những làn sóng đầu tư ngày càng mạn mẽ. Hơn ai hết , những nhà quản trị sáng suốt ý thức được ràng : Doanh nghiệp càng tăng trưởng thì nhu cầu kiểm soát ngày càng cao nhằm bảo vệ và làm gia tăng giá trị doanh nghiệp , duy trì sự phát triển bền vững .
Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một thách thức là phải xây dựng một hệ thông kiểm soát nội bộ (HTKSNB) vững mạnh mà trong đó kiểm toán nội bộ đóng một vai trò rất quan trọng .
Xuất phát từ thực tế đó Công ty CP Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo : “Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của kiểm soát viên nội bộ Tổng công ty , công ty mẹ - con , công ty cổ phần “.
• Vai trò , quy định pháp lý và cơ chế hoạt động kiểm soát viên nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2005.
• kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty , công ty mẹ - con, công ty cổ phần và mối quan hệ với kiểm soát viên nội bộ.
• Trình tự và các phương pháp kiểm tra , kiểm toán tình hình tài chính- kế toán và báo cáo tài chính các Tổng công ty, công ty mẹ - con , Công ty cổ phần .
• Phương pháp và cách thức đánh giá Hội đồng quản trị , Giám đốc các công ty cổ phần .
Đối Tượng : Giám đốc tài chính , thành viên ban kiểm soát , phòng kiểm toán nội bộ , các quản trị viên cao cấp trong lĩnh vực kiểm soát các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế , các trưởng , phó phòng Kế toán, Tài chính,…
Thủ tục: 2 ảnh (3x4), CMT photo. Đăng ký qua Fax hoặc điện thoại trước khai giảng 5 ngày.
Học phí: 2.500.000đ/1 học viên (bao gồm tài liệu, teabreak)
Giảng viên :TS. Lê Quang Bính - phó Vụ trưởng Vụ chế độ và kiểm soát chất luợng - kiểm toán Nhà nước .
Xin vui lòng liên hệ
Địa chỉ: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 66 715 817 - (08) 7300 7830 Fax: (08) 7300 7831
Hotline : 0907208285 – (24/24) (Gặp Mrs. Duyên)

Website:daotaonganhan.com - Email: daotaoxuyenviet@gmail.com
Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT: www.mpi.gov.vn;
Bộ xây dựng http://www.moc.gov.vn/site
Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Nghi ệp vụ đấu thâu tại Doanh nghi ệp,/ đơn vị t ại đ ịa ph ương.
Ngoài ch ương trình trên, C ông ty còn th ường xuy ên tổ chức các lớp Kỹ n ăng v ăn ph òng nh ư B án h àng chuyên nghi ệp, Ch ăm s óc kh ách h àng, Teamwork…; Qu ản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu t ư.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.
Với kinh nghiệm và ưu thế vượt trội, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam đã tổ chức thành nhiều khoá bồi dưỡng kiến thức luật, quản trị cho hàng ngàn cán bộ lãnh đạo chuyên môn trong các doanh nghiệp, các ban quản lý dự án, các tổ chức hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội… Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức chương trình trên thật hiệu quả và thành công.
Nơi nhận: K/T GIÁM ĐỐC
-Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
-Các giảng viên;
-Lưu VP. Đào Xuân Dũng


"Đào Tạo Nghiệp Vụ Đấu Thầu tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Sư Định Giá tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Việt Nam Và Quốc Tế Được Áp Dụng tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Marketting Bán Hàng Chuyên Nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo “Kiểm Soát Nội Bộ” tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Ngắn Hạn tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Các Lớp Thi Lấy Bằng Lái Xe Môtô tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Khoá Học Quản Trị Điều Hành Sản Xuất tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu” tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghệ Thuật Giao Tiếp Đỉnh Cao Và Năng Lực Gây ảnh Hưởng Tối Đa tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Tổ Chức Văn Phòng Và Soạn Thảo Văn Bản tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghiệp Vụ Soạn Thảo Văn Bản, Hành Chính, Văn Phòng Và Văn Thư Lưu Trữ
tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Các Lớp Thi Và Cấp Chứng Chỉ Tin Học, Ngoại Ngữ Hàng Tuần tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lãnh Đạo Doanh Nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyên Nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Về Kỹ Năng Thuyết Trình tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp An Toàn Trong Lao Động tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Trị Kho Hàng tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Phòng Ngừa Sai Phạm Quyết Toán Kế Toán Thuế tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Bồi Dưỡng Ngắn Hạn Về Kỹ Năng Hành Chính tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Kỹ Năng Quản Trị Doanh Nghiệp Hiện Đại tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Kỹ Năng Lãnh Đạo & Quản Lý Doanh Nghiệp Hiện Đại tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm”
Team Building
tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Lớp Phong Thuỷ Trong Bất Động Sản tại TP HCM, Hà Nội, Đào Tạo Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Quản Lý tại TP HCM, Hà Nội, Đào tạo lớp đào tạo quản lý dự án đầu tư tại TP HCM, Hà Nội, "