Vàng quốc tế, không phí giao dịch, chênh lệch thấp nhất

- Thủ tục mở tài khoản nhanh gọn
- Có văn phòng đại diện tại Việt Nam (tin t
ưởng hơn các sàn khác)
- Chuyển tiền bằng chuyển khoản ngân hàng (thẻ ATM), không cần phải có thẻ Visa Debit.
tham khảo tại tranghttp://www.vangquocte.org