Xin kính chào Doanh nghip.
Đ phát trin thương hiu và tăng hiu qu doanh thu, và được nhiu người biết đến. Chúng tôi có thế giúp bn ti đa v các sn phm và dch v.
Chúng tôi chuyên thiết kế các website cho nhà nước.cá th doanh nghip . Các dịch vụ về internet, server, hosting, Email, domain…vi đi ngũ nhân viên năng đng nhit tình,sáng to các doanh nghip có th yên tâm v cht lượng cũng như dch v.Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn một cách tối đa để mang lại hiệu quả cao cho cả chúng tôi và các bạn.

Hãy liên h vi Tôi khi doanh nghip cn ti.
Liên h: Ms: Duyên
Đin thoi: 0983 266 509
Email: ltduyen@3cdotcom.vn ; lythiduyen@gmail.com

CÔNG TY DCH V TRC TUYN 3CDOTCOM
Đa ch : Tng 5 –Tòa nhà Vin Đông -36 Hoàng Cu – Đng Đa - Hà Ni
Tel: (04) 6281.3456 - Fax: (04) 6281.3481 - Email: info@3cdotcom.vn
Website: www.3cdotcom.vn - www.thegioiweb.vn