Phần mềm kế toán (TriLuat Standard V.2011): 4.000.0000 VND
Phần mềm kế toán + in hóa đơn (TriLuat Professional V.2011): 5.000.000 VND
Phần mềm tự in hóa đơn (TriLuat Invoice V.2011): 2.000.000 VND

Bảo hành: 1 năm
Liên hệ: 0909.18.18.36 (A.Vinh)
Đặc điềm chính: Phần mềm kế toán Triluat Account V2011:

  • Triluat Account V2011 được xây dựng dựa trên Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán
  • Triluat Account V2011 được xây dựng theo đúng chế độ kế toán do Nhà nước ban hành: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ);
  • Hỗ trợ kết xuất báo cáo thuế GTGT sang phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai HTKK của tổng cục thuế..
  • Định nghĩa bút toán, hạch toán kết chuyển tự động
  • Hình thức ghi sổ: CTGS, Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái.
  • Hình thức kế toán vật tư: Kê khai thường xuyên, Kiểm kê định kỳ.
  • PP tính giá vốn vật tư: Bình quân gia quyền, đích danh, FIFO, LIFO.
  • Chức năng truy xuất ngược: Dễ dàng trong việc kiểm tra – đối chiếu số liệu
  • Giao diện và báo cáo: Tiếng Việt, tiếng Anh.
  • Hỗ trợ nhiều người dùng sử dụng qua mạng.


Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ phần Phần mềm Trí Luật - TriLuatSoft Corp.
Địa chỉ: 63C Cư xá Phú Hòa, đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại: 08.39756129 - Fax: 08.39756130
Email: info@triluatsoft.com
Website: http://www.triluatsoft.com