Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để vận hành, kiểm soát và quản lý toàn bộ dây chuyền trong kho bãi cũng như trong khu vực của xưởng sản xuất. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
· Kho là yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp, bất cứ một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì vẫn có những quản lý phụ trách kho. Họ là những con người nắm giữ “chìa khoá” của tất cả mọi thứ trong kho.
· Nhận rõ vị trí và vai trò của kho bãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
· Xác định vị trí, nhận diện và sắp xếp hàng hóa trong kho bãi phù hợp với điều kiện cụ thể trong từng kho bãi.
· Nhận diện được phương pháp lưu trữ hàng hoá trong kho, tổ chức quy trình xuất nhập hàng hóa.
· Tổ chức hệ thống sổ sách kho bãi và ứng dụng mã số, mã vạch trong công việc quản lý và sắp xếp hàng hoá trong kho.
· Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi.
Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 02 ngày (07giờ /ngày). Phương pháp hướng dẫn bao gồm thảo luận nhóm, trình bày và thực hành thực tiễn thông qua việc trao đổi kinh nghiệm với giảng viên và thảo luận với các học viên trong nhóm.
Học viên
Khoá học được thiết kế cho thủ kho, quản lý kho và cá nhân đang làm việc tại kho bãi.

Nội dung

Phần 1. Tổng quan về vai trò, vị trí của kho trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Các loại kho bãi.
2. Các yêu cầu của việc quản lý kho.
3. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý kho.
4. Các vấn đề cần lưu ý đến kho bãi.
Phần 2. Nghiệp vụ bố trí, sắp xếp kho
1. Nghiệp vụ thiết kế, định vị, bố trí kho bãi
· Nguyên tắc bố trí kho, các phương tiện tồn trữ, nguyên tắc thiết kế kệ, cách vận dụng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm diện tích, dung tích kho)
2. Nghiệp vụ sắp xếp hàng hoá trong kho bãi.
· Vận dụng được tính chất đặc thù của hàng hóa để có phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hóa cho phù hợp)
Phần 3. Các nghiệp vụ quản lý kho
1. Tổ chức nghiệp vụ xuất, nhập hàng hoá trong kho.
2. Nghiệp vụ bảo quản hàng trong kho.
3. Thiết lập hệ thống sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho.
Phần 4. Một số kiến thức hổ trợ công tác quản lý kho
1. Ứng dụng mã số, mã vạch trong việc quản lý và sắp xếp hàng hoá trong kho.
2. Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi (cho người lao động và cho hàng hoá).
Kết thúc khoá học, học viên làm bài kiểm tra và sẽ được cấp chứng chỉ của Tổng cục dạy nghề trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội
Tài liệu học tập: Cung cấp miễn phí, tài liệu khoá học chứa đựng toàn bộ bài giảng, bài đọc, văn bản pháp luật có liên quan. Tài liệu học tập, bài giảng các môn học sẽ nhận vào ngày khai giảng.
Hồ sơ đăng ký: - 02 ảnh 3x4
- 01 CMND photo
Học phí: 1.500.000đ/khoá (4 buổi)/hv
Địa điểm học: 192 – 198 Ngô Gia Tự p.4 q.10 tp.HCM
Thời gian học:
- Tối 2 – 4 – 6 & 3 – 5 – 7 : 18h00 – 20h30
- T7&chủ nhật (cả ngày)
Ngày khai giảng dự kiến gần nhất:

Công ty nhận tổ chức các khóa đào tạo Kỹ Năng Mềm theo nhu cầu Doanh nghiệp.
Mọi chi tiết liên quan tới khoá học, xin vui lòng liên hệ:
Phạm trung nhất – tư vấn đào tạo
Điện thoại: 08.3927 4476 – 0909 421 462
Nick yahoo:tuvan2_eda
Email: ptrung.nhat92@gmail.com
Trường Đào tạo & Phát triển Nhân lực Á Châu
Địa chỉ: 102/37 Phan Huy Ích; Phường 15; Quận Tân Bình
Fax: 08. 5427 3055
Website: www.eda.com.vn