Công ty dịch vụ trực tuyến 3cdotcom
Vi hot đng chính và chuyên nghip trong lĩnh vc web hosting, gii pháp máy ch và phát
trin các h thng qun tr website, cùng vi s phát trin ca ngành công ngh thông tin Vit
Nam, đến nay 3cdotcom đã có tng bước phát trin vng vàng.

Trong hơn 5 năm hot đng, 3cdotcom đã la chn và kết ni vi các nhà cung cp dch v
mng hàng đu ca Vit Nam cũng như thế gii, đ mang đến cho khách hàng đu cui s hoàn
ho nht trong tng gói dch v.
Cùng vi s phát trin vượt bc nhu cu s dng máy ch cp cao ca các công ty, t chc ln,
xu hướng o hóa các máy ch đang được ưa chung ca thế gii cũng dn nhn được s quan
tâm đc bit ca gii Webmaster Vit Nam

S lượng khách hàng tăng nhanh cũng như nhn thc được tm quan trng ca dch v khách
hàng,3cdotcom đã có s thay đi ln trong chuyên nghip hóa các b phn, đc bit là tăng
cường đi ngũ k thut có chuyên môn cao và bphn chăm sóc khách hàng hot đng liên tc.
3cdotcomr luôn t hào có s gn kết và phc v khách hàng vi tinh thn làm vic tt nht, đ s
hp tác gia 3cdotcom.vn và khách hàng đt giá tr tuyt đi trong dịch vụ và kinh doanh..

Công ty kinh doanh tt c các dch v :
Domain | Hosting | Tên Min| Email| Máy Ch | Vit Nam vi b phn k thut h tr
khách hang tt nht hin nay.

Mi chi tiết lien h Liên h:
Ms: Duyên
Đt : 0983 266 509
Yahoo: kd_3cdotcom
ltduyen@3cdotcom.vn | Email: lythiduyen@gmail.com


CÔNG TY DICH VỤ TRỰC TUYẾN 3CDOTCOM
Tâng 5, Tòa Nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 6281.3456 - Fax: (04) 6281.3481
Email: info@3cdotcom.vn
Website: http://3cdotcom.vn