Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất bao gồm: hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định hình thành xí nghiệp, hàng hoá nhập khẩu để sản xuất và sản phẩm xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền để làm thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK.
Đối với hành lý, ngoại hối của người nước ngoài làm việc trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất: được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu như quy định đối với hành khách xuất nhập cảnh.
Đối với hàng hoá trong nước đưa vào khu chế xuất: quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, phải thực hiện các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và phải khai báo và làm thủ tục hải quan. Riêng việc mua văn phòng phẩm, hàng hoá từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
Đối với hàng hoá trao đổi, mua bán của các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất, phải được ban quản lý khu chế xuất cho phép, không phải mở tờ khai hải quan mà chỉ nộp giấy phép và hợp đồng.
Đối với hàng hoá gia công: doanh nghiệp chế xuất được ký hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ với các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật. Khi xuất nhập hàng hoá, doanh nghiệp phải khai báo và làm thủ tục hải quan.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Khu Chế Xuất , được cập nhật miễn phí các văn bản mới nhất của Tổng cục Hải Quan và nhận báo giá dịch vụ khai thuê hải quan, giao nhận vận chuyển nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiết kiệm chi phí tối đa.


Ph
trách dch v khách hàng: Mr. Quế: 0903778608 / Mr Huy: 0933140478 /
Ms. Tho: 0913566778 /Ms Hoa: 0988356451

Best Regards
E-Mail: info@goldworldwide.com.vn
Tel: +84 8 35542035 / 6 / 7 - Fax: +84 8 35542038
Address: 69/4/83 Truc St., W.13, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
www.goldworldwide.com.vn ; www.toancauvang.com ; www.aq-vn.com ; www.aqvnlogistics.com ; www.khaithuehaiquan.net


GOLDWORLDWIDE JSC
We take your business to every corner of the World