Thay vì khuyến mãi 33% cho khách hàng mới đăng ký thì hiện nay 12BET khuyến mãi
LÊN ĐẾN 100% cho khách hàng mới đăng ký với loại tiền tệ VND.. Hãy nắm bắt cơ hội thắng lớn

1.Khuyến mãi bắt đầu vào 00:00:00 (GMT+8) Ngày 01/05/2011 cho đến 23:59:59 (GMT+8) Ngày 31/05/2011
2.Trước khi rút tiền tổng doanh thu cược của bạn phải gấp 3 lần tiền gửi đầu tiên cộng với tiền thưởng hoặc nhiều hơn.
3.Ví dụ : Tiền gửi đầu tiên : VND 300,000
Tiền thưởng : VND 300,000 Doanh thu cược : VND 1,800,000 [3 x (VND 300,000 + VND 300,000)]
CÁCH THAM GIA: 1.Hãy đăng ký tài khoản. 2.Điền Mã Tiền Thưởng “12B33” trong trang đăng ký. 3.Thực hiện một khoản tiền gửi đầu tiên. 4.Tiền thưởng sẽ cập nhật lập tức khi bạn gửi tiền thành công. 5.Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký theo loại tiền tệ RMB, THB, MYR, IDR, và VND.