Chào các bác http://baodientu.vn Mong muốn được hợp tác với tất cả các site của các bác(mọi hình thức - Kể cả những hình thức mới) để hai site cùng phát triển.

I./ Khi hợp tác các bác có thể:

1. Có account vào thẳng phần quản trị để xem lượng thực tế người đọc tin, bài.... (sẽ thấy thực tế).

2. Linh động trong việc đề xuất hợp tác với http://baodientu.vn

3. Phụ trách một công việc hỗ trợ http://baodientu.vn nào đó để đổi phần quảng cáo trên http://baodientu.vn

II./Chúng tôi mong muốn và ưu tiên:

1. Hợp tác với các site cùng lĩnh vực (cái này rất nhiều người sợ vì cùng nhành nghề, tuy nhiên mình lại nghĩ khác , Buôn có bạn, bán có phường - 2 site tin tức cùng hỗ trợ nhau lên rất tốt)

2. Ưu tiên trao đổi banner.

3. Ưu tiên hợp tác với các dd, chợ, raovat...

III./ http:baodientu.vn có:

1. Rank cao - ổn định - Tăng trưởng đều.

2. Thời gian ở lại site lâu.

3. Lượng truy cập ổn định và tăng nhanh.

4. Tên miền thân thiện.

5. Lượng tin tức không lồ, cập nhật nhanh nhất.

Chúng tôi có những site sau có thể cùng trao đổi:

http://megavnn.com.vn - http://vienthong24h.vn - http://tailieudientu.net

Thông tin liên hệ:

Y!M: ceo_qd