CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & IN HẢI PHÒNG
Công ty chúng tôi nhận trang trí nội, ngoại thất cho các công trình, V¨n phßng
* Chuyªn cung cÊp c¸c lo¹i Th¶m cao cÊp BØ, Th¸i ,Trung Quèc cho C¬ quan, V¨n phßng, Kh¸ch s¹n
Địa chỉ: Số 7/55- Lô 2 - Quán Nam - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.
Điện thoại: (Ms Thủy ): 0904709886 hoặc 031.3613661.
Mail: haiphongprint@yahoo.com
Website: http://inquangcaohaiphong.com