Thủ tục mở trường lớp ngoài công lập
Xã hôi hóa giáo dục là một phần quan trọng trong nghị quyết TW2 của Đảng và Nhà nước, nhằm thu hút tối đa tiềm lực của nhân dân, góp phần tạo điều kiện cho mọi công dân có quyền được lựa chọn trường lớp theo nhu cầu của mình.

I/ Hồ sơ xin thành lập trường mầm non gồm:

1. Hồ sơ xin thành lập:

 • Đề án tổ chức và hoạt động.
 • Tờ trình về việc xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục.
 • Bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ em.
 • Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo và báo cáo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp Quận (Nếu có)
 • Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập (Nếu có)
 • Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường;
 • Quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ nhân sựCăn cứ Điều 16, 17, 38 Điều lệ trường mầm non; căn cứ Điều 14, 15, 22 qui chế tổ chức và hoạt động trường MN tư thục)
a.Hồ sơ Hội đồng quản trị (Nếu có)

 • Danh sách (Dự kiến) của các thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Chủ trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
 • Đơn đề nghị thành lập Hội đồng quản trị (Nếu có)
 • Lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ, của thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

b.Chủ trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng:

 • Danh sách (Dự kiến) của Chủ trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
 • Sơ yếu lý lịch.
 • Bản sao công chứng bằng chuyên môn và quản lý (nếu có).
 • Giấy khám sức khoẻ
 • Hộ khẩu phô tô.

c.Hồ sơ giáo viên, nhân viên:

 • Danh sách giáo viên, nhân viên.
 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Giấy khám sức khoẻ
 • Hộ khẩu phô tô
 • Giấy đăng ký tạm trú (đối với trường hợp ngoại tỉnh)
 • Bản sao công chứng bằng chuyên môn và các loại văn bằng khác (nếu có)
 • Giấy khai sinh (bản sao đã công chứng)
 • Hợp đồng lao động.
 • Bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ của giáo viên, nhân viên.

3.Hồ sơ phải được điều chỉnh theo qui định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.

II/ Thủ tục xét duyệt thành lập cơ sở giáo dục mầm non được quy định như sau:

(Căn cứ mục 2 Điều 10 chương II Điều lệ trường Mầm non; Điều 9 chương II trong qui chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo quyết định số 41/2008/QĐ/BGD - ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ như quy định nộp 01 bản cho UBND quận và 01 bản cho PGD.
2. Phòng Giáo dục - Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện theo quy định. Sau khi xem xét có ý kiến bằng văn bản gửi hồ sơ xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục đến Uỷ ban nhân dân cấp Quận.
3. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân quận ra quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định. Trường hợp không cho phép thành lập, Uỷ ban nhân dân cấp quận có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho phòng GD - ĐT. Phòng GD - ĐT thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp quận trả lời tổ chức cá nhân xin mở trường.


Luật sư: Lê Huy Quang – Giám đốc Công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn luật sư Hà Nội: DĐ: 0912519823. 04.37931223. Fax: 04.37931224. Email: huyquang12001@yahoo.com
Website:
http://www.tuvanphapluat.mobi
http://www.thutuclyhon.vn
http://www.luatsuhinhsu.com
http://www.tranhchapdatdai.com