MS Access và MS Split lĩnh vực cơ sở dữ liệu Access mục Spit 9,0Do bạn làm việc với một số cơ sở dữ liệu truy cập khác nhau của Microsoft, và muốn một cái gì đó để giúp bạn tăng tốc độ công việc tẻ nhạt như các lĩnh vực chia tay? Nếu có, sau đó phần mềm này là chắc chắn cho bạn! Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng: Tăng năng suất của bạn trong vài giây với MS Access Các trường Splitter! Đơn giản chỉ cần chọn bảng và lĩnh vực mà bạn muốn chia, chọn một cột mới để đưa các trường thành, và thì đấy! Bạn đã làm xong! Với vài cú click chuột nhanh chóng của các bạn thành công phân chia các nội dung của các trường! Tiết kiệm thời gian amp; được các dữ liệu bạn cần ngay lập tức! Có lẽ bạn chỉ đơn giản là cần phải tách ra nói một tên đầy đủ vào một tên đầu tiên và tên cuối, cách nhau bằng dấu cách! Phần mềm này sẽ cho phép bạn làm điều đó. Hoặc có lẽ bạn cần phải chia ra một số điện thoại từ mã vùng, và đặt chúng vào các cột riêng biệt mới. Phần mềm này cho phép bạn làm điều đó! Cộng thêm nhiều hơn nữa! Phần mềm này là lý tưởng để chia tách các trường MS Access! ! Tải về phần mềm và thử nó ra ngày hôm nay và xem cho chính mình Yêu cầu: na Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1595