Cảnh tượng thật hãi hùng và bất lực.
Một cô gái nhảy từ lầu 3 tự tử trước hàng trăm con mắt....