Quay phim kỹ thuật số : máy chuyên nghiệp – Hình ảnh & màu sắc rõ đẹp
@ Các sự kiện : Hội nghị & Hội thảo , Khai Trương & Khánh Thành . . . Chi phí hợp lý
@ Dựng phim hoàn chỉnh & Biên tập DVD
Cần biết thêm thông tin xin liên hệ Hiếu Đạt - 0958.386.786 - 0122.471.3369
Cảm ơn Quý khách đã xem tin (http://www.hieudat.tk)