Công ty TNHH Thiệu Khang
Chuyên : Tư vấn - Thiết kế - Thi công các Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Địa chỉ :
Email : thieukhangco.ltd@gmail.com
Điện thoại : 0613.821210
Fax : 0613.821210
Hotline : 01284 909909
Website : http://xaydungbienhoa.com

Liên hệ về tư vấn dự án & bất động sản - 01284909909 (Thành)
Liên hệ về thiết kế & thi công xây dựng - 0988959941 (Tấn Anh)