Công ty TNHH Thiệu Khang
K3/326D ấp Tân Bình - Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai.
VP đại diện: Kios F3 - Tỉnh đội Đồng Nai - đường Nguyễn Ái Quốc - TânPhong, Biên Hoà, Đồng Nai

Email : thieukhangco.ltd@gmail.com
ĐT : 0613.821210
Fax : 0613.821210
Di động : 01284 909909
Website : http://thieukhang.com

Liên hệ về tư vấn dự án & bất động sản - 01284909909 (Thành)
Liên hệ về thiết kế & thi công xây dựng - 0988959941 (Tấn Anh)