Thực hiện Nhiều Tập tin Thư mục tác giả sử dụng văn bản tập tin hoặc một danh sách tập tin 9,0Sử dụng phần mềm này để dễ dàng tạo ra các thư mục nhiều file từ một danh sách các văn bản hoặc một danh sách các mục văn bản! Đơn giản chỉ cần duyệt qua các tập tin văn bản riêng lẻ hoặc với ký tự đại diện tập tin, hoặc cắt và dán một danh sách các đường dẫn tập tin văn bản. Sau đó, nhấp vào nút và phần mềm sẽ tự động tạo ra một cấu trúc thư mục dành cho bạn! Nó cũng rất tốt cho những việc như chạy thử nghiệm lập trình về cấu trúc thư mục nhất định tập tin, tự động tạo danh sách nhất định, và nhiều hơn nữa Yêu cầu: na [( 4) [] (5)] Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1593