CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HOÀNG TUẤN
Xin báo giá máy điếm tiền hãng Balion các loại
Máy đếm tiền Balion NH-301
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
Giá:2.350.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:nằm dài
Máy đếm tiền tự động,thông thường,đếm cộng dồn
Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
Hiển thị mặt số,có hút bụi
Điện nguồn: 220V-50Hz
Công suất:60W
Máy đếm tiền BALION NH-312
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
Giá : 2.600.000VNĐ (chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:nằm dài
Máy đếm tiền tự động,thông thường,đếm cộng dồn
Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
Hiển thị mặt số,có hút bụi
Điện nguồn: 220V-50Hz
Công suất:60W
Máy đếm tiền BALION NH-103
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
Giá: 2.550.000 VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Máy đếm tiền tự động,phát hiện tiền giả có phát quang,ấn định số,đếm cộng dồn
Hiển thị màn hình LCD,có mặt số kéo dài
Hai hệ thống phím bấm
Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
Điện nguồn: 220V-50Hz
Công suất:60W
Máy đếm tiền BALION NH-201
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg[/IMG]
Giá: 2.350.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Máy đếm tiền tự động,phát hiện tiền giả có phát quang,ấn định số,đếm cộng dồn
Hiển thị màn hình LCD,có mặt số kéo dài
Hai hệ thống phím bấm
Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
Điện nguồn: 220V-50Hz
Công suất:60W
Máy đếm tiền BALION NH-202
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG]

Giá: 2.350.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Máy đếm tiền tự động,phát hiện tiền giả có phát quang,ấn định số,đếm cộng dồn
Hiển thị màn hình LCD,có mặt số kéo dài
Hai hệ thống phím bấm
Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
Điện nguồn: 220V-50Hz
Công suất:60W
Máy đếm tiền BALION NH-314S
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
Giá: 5.600.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Tự động đếm tiền,phát hiện tiền giả,tiền siêu giả polymer,tự động nhận biết tiền lẫn loại
Hiển thị 2 mặt số,có mặt số kéo dài
Đếm ấn định số,đếm cộng dồn,hút bụi
Tự động kiểm tra tình trang máy
Nâng cấp máy qua máy vi tính
Máy đếm tiền BALION NH-306S
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
Giá:5.500.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Tự động đếm tiền,phát hiện tiền giả,tiền siêu giả polymer,tự động nhận biết tiền lẫn loại
Hiển thị 2 mặt số,có mặt số kéo dài
Đếm ấn định số,đếm cộng dồn,hút bụi
Tự động kiểm tra tình trang máy
Nâng cấp máy qua máy vi tính
Máy đếm tiền BALION NH-307S
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg[/IMG]
Giá:5.850.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Tự động đếm tiền,phát hiện tiền giả,tiền siêu giả polymer,tự động nhận biết tiền lẫn loại
Hiển thị 2 mặt số,có mặt số kéo dài
Đếm ấn định số,đếm cộng dồn,hút bụi
Tự động kiểm tra tình trang máy
Nâng cấp máy qua máy vi tính
Máy đếm tiền BALION NH-308S
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg[/IMG]
Giá:5.000.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Tự động đếm tiền,phát hiện tiền giả,tiền siêu giả polymer,tự động nhận biết tiền lẫn loại
Hiển thị 2 mặt số,có mặt số kéo dài
Đếm ấn định số,đếm cộng dồn,hút bụi
Tự động kiểm tra tình trang máy
Nâng cấp máy qua máy vi tính
Máy đếm tiền BALION NH-305S
[IMG]file:///C:/Users/HOANGT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg[/IMG]
Giá:6.250.000VNĐ(chưa có thuế VAT)
Kiểu dáng:đứng
Tự động đếm tiền,phát hiện tiền giả,tiền siêu giả polymer,tự động nhận biết tiền lẫn loại
Hiển thị 2 mặt số,có mặt số kéo dài
Đếm ấn định số,đếm cộng dồn,hút bụi
Tự động kiểm tra tình trang máy
Nâng cấp máy qua máy vi tính
Lên hệ trực tíếp để được giá tốt nhất
Nguyễn Tường Cẩm Vân _ 0904087882
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HOÀNG TUẤNSố 87D - Phố Thợ Nhuộm - Q. Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
Tel.+84.4. 39388448/39388518 | Fax. +84.4. 38240466
Email:camvan_0904087882@yahoo.com | Website: www.hoangtuan.vn |