Word để chuyển đổi HTML 1.6.1Chuyển đổi tài liệu MS Word sang HTML trong hai lần nhấp chuột.

Chuyển đổi tài liệu Word sang HTML không bao giờ là dễ dàng! Word-to-HTML là một công cụ vô song mà ngay lập tức sẽ tăng năng suất của bạn:

* Tạo sạch HTML từ bất kỳ tập tin Word
* Chuyển đổi nhiều tập tin doc cùng một lúc [(5. )] * Sử dụng nó để gửi tài liệu của bạn với mọi người mà không có MS Office
* Bảo lưu tất cả dữ liệu trong một tài liệu bao gồm hình ảnh, phương trình và sơ đồ
* Khởi động từ dòng lệnh và kịch bản
* Quy trình đa ngôn ngữ. doc của minh bạch
* Sản xuất sạch, đạt tiêu chuẩn phù hợp HTML, web-thiết kế yêu thích nó
* Làm các bài tiểu luận, tài liệu của bạn và tất cả các loại giấy tờ web đã sẵn sàng mà không có nỗ lực
download * Miễn phí Yêu cầu: MS Word phải được cài đặt Có gì mới trong phiên bản này: v1.6.2. * Cập nhật Windows 7 hỗ trợ v1.6.1 * tên tập tin hỗ trợ Unicode tốt hơn v1.6 * Tốt hơn docx hỗ trợ
download ở đây .
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1299