Simpo PDF sang Word 3,2Simpo PDF to Word là một PDF chuyên nghiệp chuyển đổi để chuyển đổi định dạng tài liệu PDF vào tập tin văn phòng Microsoft Word. Sản phẩm này có trữ lượng đáng ngạc nhiên cách bố trí, văn bản, hình ảnh của các tài liệu PDF gốc, ngay cả bảng biểu, siêu liên kết và các đối tượng đồ họa như đường, đường cong và hình chữ nhật có thể được bảo quản một cách chính xác sang Word. Hơn nữa, Simpo PDF to Word là một ứng dụng độc lập, vì vậy bạn có thể chạy chương trình này độc lập và không cần cài đặt thêm Microsoft Word, Adobe Acrobat hoặc Acrobat Reader. Giống như tất cả các sản phẩm PDF Simpo, Simpo PDF sang Word cung cấp cho bạn một giao diện trực quan, được phổ biến cho cả chuyên gia và người mới bắt đầu. Chỉ cần hai lần nhấp chuột: các tập tin nhập, bấm vào nút "Convert" và thực hiện Yêu cầu: Không có yêu cầu đặc biệt Có gì mới trong phiên bản này: 1. Chuyển đổi PDF hình sang Word với độ chính xác lên; 2. Cải thiện sự ổn định của chương trình
download ở đây
download ở đây .
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/818