Khuyến mãi miễn phí Internet Mega VNN miễn phí gồm: Modem+đường dây+tặng ngày 1 USB KINGSTON 2GB.Vui lòng call sớm nhất.