Chương trình khuyến mại lớn khi tham gia SFA

Special Force Singapore


Chương trình khuyến mại cho tất cả các khách hàng trên Ongate khi tham gia game Specia force. Cơ hội sở hữu các loại vũ khí miễn phí khủng như Dragon PSG-1, Alcad M4A1, Engraving PSG-1, Dragon M4A1
Hướng dẫn nhận thưởng khi tham gia Special Force

1. Mua Oncash và đổi ra D-Coins

Khi khách hàng tại Ongate mua bất kỳ 05 vật phẩm bombs, các bạn có cơ hội sở hữu các loại vũ khí như trên.

2. Phần thưởng sẽ được tặng theo tuần khác nhau.

Tuần 1: 16/06-22/06 Cơ hội sở hữu Dragon PSG-1 ( 7 ngày ) khi mua 05 vật phẩm Bomb


Tuần 2: 23/06 - 29/06 Cơ hội sở hữu Alcad M4A1 ( 7 ngày ) khi mua 05 vật phẩm BombTuần 3: 30/06 - 06/07 Cơ hội sở hữu Engraving PSG-1 ( 7 ngày ) khi mua 05 vật phẩm BombTuần 4: 07/07 - 13/07 Cơ hội sở hữu Dragon M4A1 ( 7 ngày ) khi mua 05 vật phẩm BombCơ hội sở hữu vũ khí khủng khi tham gia Special Force

Hãy tham ngay từ bây giờ.

Trang chủ: http://sf.dfigames.com/
Ongate: http://ongate.vn
Passport: http://passport.dfigames.com
Download: http://sf.dfigames.com/download/

[SA]VietNam