Thông DIP 31124-2104IP động này miễn phí trực tiếp kịch bản tự động hóa quá trình cập nhật địa chỉ IP luôn thay đổi. Dial-up, thậm chí chủ DSL và cáp kết nối có thể thay đổi địa chỉ IP của bạn mà không cần cảnh báo, trừ khi bạn trả tiền lớn Bucks cho một IP tĩnh. Kịch bản này báo cáo chỉ IP của bạn cho bất kỳ trang web tên miền phụ như CJB. net, và lưu IP thật của bạn vào một tập tin văn bản trên máy chủ. Có nhiều tên miền? Không có vấn đề. Kịch bản này sẽ tuần tự báo cáo với các lĩnh vực khi thay đổi địa chỉ IP của bạn, do đó, không có vấn đề làm thế nào khách truy cập web tìm thấy trang web của bạn, bạn có thể yên tâm họ sẽ nhận được ở đó mà không có bất kỳ vấn đề . Yêu cầu: Perl, Webserver [(4) [] (5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1228