* Công ty chúng tôi họat động trong lĩnh vực San lấp mặt bằng, Lắp đặt Trạm biến áp, Thi công Nội ngoại thất, Quảng cáo hoạt động tại Miền Bắc.
* Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, Chúng tôi nhận làm văn phòng đại diện hoặc hợp tác Kinh doanh cho các công ty tại TP Hải Phòng – Việt Nam.
* Hiện chúng tôi đã có mặt bằng cùng trang thiết bị làm văn phòng tại trung tâm Hải Phòng, 01 nhà xưởng sản xuất đồ gỗ, 01 nhà xưởng còn trống
Chúng tôi rất chắc chắn để mong muốn được chia sẻ , hợp tác cùng Quý vị .

Giám đốc KD: Nguyễn Tuấn Anh
C«ng ty Thương mại Đầu tư & In H¶i Phßng
Add: No 7/55 Lo 2 – Quan Nam Str,.- Le Chan Dist – Hai Phong City – Viet am
Tel: +84 .31.3613661/ 84 919230030
Email: nguyenanhssc@yahoo.com
Web: inquangcaohaiphong.com