Excel Xóa bỏ các tế bào sao và trùng lặp dữ liệu từ nhiều bảng tính Excel 9,0Bạn đã có một loạt các bảng tính Microsoft Excel khác nhau với dữ liệu trong đó, có lẽ bạn nên sử dụng cho các danh sách, nhưng cần phải gỡ bỏ bản sao? Nếu có, sau đó phần mềm này là chắc chắn cho bạn! Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng: bạn! Tiết kiệm thời gian bằng cách dễ dàng xóa các bản sao từ Microsoft Excel Spreadsheets với một cú nhấn! Với vài cú click chuột, bạn có thể dễ dàng thêm các tập tin MS Excel để tìm kiếm thông qua và sau đó xóa các dữ liệu! Tuyệt vời để quản lý danh mục thông tin! Phần mềm này là rất tốt để quản lý nhiều danh sách các thông tin. Với phần mềm này, bạn có thể cắt amp; danh sách dán vào một vài, và sau đó dễ dàng loại bỏ các bản sao! Bạn có thể sử dụng điều này nếu bạn nói rằng đã có một danh sách e-mail, hoặc có lẽ nếu bạn đã có một danh sách tên, vv, vv! Phần mềm này là nhanh chóng, nhanh chóng và dễ dàng, và giúp bạn tiết kiệm thời gian! Chắc chắn, bạn có thể làm điều đó bằng tay, nhưng tại sao? Đặc biệt là nếu bạn có một danh sách lớn, hoặc nhiều hơn một. Phần mềm này là hoàn hảo cho điều đó! Download phần mềm này hiện nay, và tìm hiểu làm thế nào bạn có thể bắt đầu tiết kiệm thời gian cho mình bây giờ, bằng cách loại bỏ các bản sao! Hãy thử phần mềm hiện nay Yêu cầu: na Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1599