imlSoft CD DVD Guard 2.1.5imlSoft CD / DVD Cảnh sát cho phép bạn ghi đĩa CD và mã hóa mật khẩu bảo vệ / DVD. Bạn có thể có một khu vực công cộng và một khu vực an toàn trên mỗi ổ đĩa, cho phép bạn có được bảo vệ và không bảo vệ các tập tin trên cùng một đĩa. Các tập tin được thêm vào khu vực an toàn sẽ được biên dịch thành một thực thi độc lập mà chỉ có thể được thực hiện với mật khẩu chính xác. Nếu đúng mật khẩu được nhập vào, các file được bảo vệ sẽ được mở khóa và được gắn vào một ổ đĩa tạm thời từ nơi bạn có thể xem hoặc sao chép chúng. Các đĩa được bảo vệ có thể được sử dụng trên bất kỳ máy tính XP/Vista/7, không cần phải cài đặt phần mềm Secure Disc Creator Yêu cầu:. Intel Pentium II 350MHz hoặc hơn, hoặc bất kỳ Athlon Có gì mới trong phiên bản này: Sửa chữa một số lỗi
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1510