Virtual Woman Millennium Beta Test 0,95391bạn gái của bạn chỉ có một số cuộc thi. Trong thực tế Windows Virtual Game xây dựng và cạnh tranh với Virtual Phụ nữ có trí tuệ nhân tạo đầy đủ, chọn loại dân tộc, tính cách, vị trí, vv Hãy vứt bỏ quần áo solitaire mãi mãi! Tính năng 3-D đồ họa, âm thanh và kỹ thuật số hỗ trợ DNA. Phải cố gắng để tin. Vì đây là một thử nghiệm beta, một số tính năng bị hạn chế hoặc hiện không có. Họ sẽ được thêm sớm. Xin vui lòng sử dụng tính năng tự động nâng cấp Internet trong chương trình này để tải về phiên bản mới nhất. Tính năng đặc biệt: Trí tuệ nhân tạo động cơ, tổng hợp giọng nói cho đối thủ, hỗ trợ cho kỹ thuật số DNA tác phẩm, tác tình báo cập nhật thông qua web, lựa chọn tùy biến mạnh mẽ. Kiểm tra các thông số cho một định dạng tập tin ảo duy nhất của con người (Digital DNA) sẽ cho phép các tập tin này được tùy biến và giao dịch trên web thông qua dịch vụ giao dịch tập tin. Bản quyền CyberPunk Phần mềm Yêu cầu: Windows PC Có gì mới trong phiên bản này: mới trong phiên bản 0,93591: Cải thiện khả năng tương thích Win7, cài đặt. Mới trong phiên bản 0,935: Công cụ thông minh mới, cải tiến đồ họa và Play, New Options. Sửa lỗi. (Sử dụng tính năng tự động nâng cấp trong Virtual Woman để tải về các bản cập nhật mới nhất)
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/205