Xstar Radio Cassette 3,0Miễn phí phần mềm để nghe Internet Radio
. Nó có thể ghi lại các kênh radio được chọn để mp3 file, "XRadio_sound" thư mục với các file ghi lại tự động tạo ra trong cùng một nơi mà bạn chạy chương trình "Xstar Radio". Bạn có thể lưu các kênh radio yêu thích của bạn trong trình đơn yêu thích, đó là do các nút chuột phải Yêu cầu:. tất cả Có gì mới trong phiên bản này: NO (9) []
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/677