1 Smart Protector Pro - Internet Eraser 9,12Smart Protector Pro là một dễ sử dụng phần mềm để bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả các dấu vết hoạt động Internet của bạn tự động. Nó hoàn toàn xóa lịch sử trình duyệt Internet Explorer, cookie, các file tạm thời (cache), gõ URL (danh sách thả xuống địa chỉ), AutoComplete, gần đây danh sách tài liệu, thùng rác và nhiều hơn nữa. Bảo vệ thông minh cũng cho phép bạn chọn các mục cần rõ ràng và đó để giữ

Một tính năng độc đáo của Smart Protector là Nhà nước lưu / phục hồi khả năng Nhà nước, cho phép bạn rời khỏi máy tính. ở trạng thái giống hệt như vậy, để không ai có thể hiểu được bạn đã sử dụng như một chương trình. Điều này rất hữu ích, như những người sử dụng máy tính của bạn sẽ không tự hỏi, nơi tất cả các lịch sử, cookies, gần đây các tập tin, vv đã đi

Các tính năng khác: Cookie Manager; Lập kế hoạch; Stealth mode; khẩn cấp Key. ; xoá các tập tin và thư mục tùy chỉnh;! gần đây Files-RealPlayer, Media Player, DivX Player, Power DVD ACDSee 3.x, 4.0, 5.0 hỗ trợ Acrobat Reader 3.x, 4.x, 5 Nhận Quyền, Go Zilla, NetVampire, . Download Accelerator MS Office 97, 2000, XP 2.x WinRar, 3.x, WinZip Yêu cầu: 32MB RAM Có gì mới trong phiên bản này: [da mới (12)]
[] (14) tải về tại đây </a>
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1639