Coloring Book 12: Máy bay 1.02.02Một cuốn sách 12 chương trình đầy màu sắc với 50 trang của máy bay và những thứ khác mà bay. Trong 50 hình ảnh có trong phiên bản hoàn thành hai biplanes, hai blimps, một máy bay chở hàng, bốn khí cầu tưởng tượng, ba máy bay, hai cánh bay, một tàu lượn, ba gyrocopters, một tàu lượn treo, bốn máy bay trực thăng, bốn khí cầu khí nóng, năm máy bay phản lực, hai gói máy bay phản lực, một chiếc dù, hai máy bay chở khách, một máy bay động cơ đơn, hai tên lửa không gian, hai tàu con thoi không gian, hai stealths, hai triplanes, một máy bay động cơ đôi, và ba tàu không gian khoa học viễn tưởng. Được đăng bởi Dataware .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1200