Miễn phí Visio 1.0.0.0Một sơ đồ ứng dụng miễn phí bản vẽ, như Visio và Dia, có thể được sử dụng để vẽ nhiều loại khác nhau của biểu đồ. Nó hiện đang có các đối tượng đặc biệt để giúp vẽ sơ đồ mối quan hệ thực thể, UML sơ đồ, biểu đồ, sơ đồ mạng, và sơ đồ khác. Nó cũng có thể để hỗ trợ thêm cho các hình dạng mới bằng cách viết đơn giản XML tác phẩm, bằng cách sử dụng một tập hợp con của SVG để vẽ các hình dạng.

Nó có thể tải và lưu các biểu đồ sang một định dạng XML tùy chỉnh (gzipped bởi Mặc định, để tiết kiệm không gian), có thể xuất sơ đồ với một số định dạng, bao gồm cả EPS, SVG, XFIG, WMF, PNG, và có thể in biểu đồ (bao gồm cả những người mà nhiều trang web).
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1394