Editor.NET 1,61Editor.NET là một trình biên tập mã cải tiến cho phép tích hợp của một điều khiển linh hoạt cao, chỉnh sửa trong các ứng dụng NET. Của bạn. Nó có hầu như tất cả các tính năng mà có thể được tìm thấy trong các biên tập Visual Studio.NET mã, bao gồm cả cú pháp tùy biến nổi bật, mã phác thảo, hoàn thành mã, undo / redo không hạn chế, đánh dấu trang, quấn từ, kéo n-thả, tìm kiếm / thay thế, và hiển thị các máng / margin / dòng số Yêu cầu:. Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 Microsoft Visual Studio . NET 2005/2008/2010 Có gì mới trong phiên bản này: Tính năng mới * Phân tích cú pháp có thể làm việc trong chủ đề riêng biệt. Có điều kiện * xác định đánh giá và làm nổi bật cho C # / VB / Ansi phân tích cú pháp C. * HTMLScript phân tích để làm nổi bật HTML với các khối javascript. * Khả năng tương thích với Visual Studio 2010/.NET 4.0 (đầy đủ giải pháp và hồ sơ khách hàng)
download ở đây
tải về ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1697