Word Scramble 1.1.0Đây là trò chơi tranh giành một từ cổ điển. Trong trò chơi này, bạn sẽ được cấp một bộ tranh giành chữ cái, và bạn được yêu cầu để sắp xếp chúng thành một từ có ý nghĩa. Nếu bạn đang mắc kẹt, bạn có thể nhấn vào nút gợi ý để có được ý nghĩa của từ này Yêu cầu:. NET Framework 2.0 .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/871